ܓܨقصر كاغذيܓܨ

نوشتن مرهمي ست بر زخمهاي نگفتن وقتي صدا به فرياد نمي رسد به قلم تکيه ميزنم

گفته بود برای رسیدن باید رفت اما اینجا کسانی هستند که نرفته رسیده اند و کسانی هستند که هرچه میروند نمیرسند اینجا عده ای از چاقی میمیرند و عده ای از گرسنگی .....!
اینجا ایران است

نوشته شده در چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393ساعت توسط كاوه|

ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺩﺭﺩ ﻋﺠﯿﺒﯿﺴﺖ ،ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ...ﺁﺭﺍﻡ ...ﺁﺭﺍﻡ...ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ....!

نوشته شده در شنبه بیست و سوم فروردین 1393ساعت توسط كاوه|

ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺩﺭﺩ ﻋﺠﯿﺒﯿﺴﺖ ،ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ...ﺁﺭﺍﻡ ...ﺁﺭﺍﻡ...ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ....!


برچسب‌ها: دلتنگی, تنهایی
نوشته شده در شنبه نوزدهم بهمن 1392ساعت توسط كاوه|